Temukan koleksi favoritmu

tersedia 225.682 koleksi, tersebar di seluruh perpustakaan di lingkungan kemdikbud

Tarikh Khulafa: sejarah para khalifa

RECORD DETAIL
Back To Previous  XML Detail

Title
Tarikh Khulafa: sejarah para khalifa
Collection Location
Perpustakaan PP-Paud dan Dikmas Jawa Barat
Edition
Call Number
ISBN/ISSN
Author(s)
Imam As-Suyuthi
Subject(s)
ISLAM - SEJARAH
Classification
297.61
Series Title
GMD
E-book
Language
Indonesia
Publisher
Qisthi Press
Publishing Year
2019
Publishing Place
Collation
543 halaman
Abstract/Notes
Sejarah otentik kehidupan para khalifah dan kekhilafahan Islam mulai dari al-Khulafa` ar-Rasyidun, Daulah Umawiyah, hingga masa Daulah Abbasiyah, beserta uraian pelbagai peristiwa penting pada masa mereka, prestasi yang mereka raih, hingga kejayaan dan kejatuhan suatu periode kekhilafahan berdasarkan sumber-sumber yang resmi dan riwayat-riwayat yang sahih.

Ditilik dari makna etimologis, kata "khalifah" dapat diartikan dengan pengganti atau perwakilan. Al-Qur`an menyebutkan, bahwa manusia secara umum adalah khalifah Allah di muka bumi yang mengemban amanah untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan dalam pengertian terminologis, khalifah adalah pengganti kepemimpinan Rasulullah s.a.w. dalam urusan agama dan urusan dunia. Dengan demikian, khalifah juga menggantikan Rasulullah s.a.w. dalam memimpin kedaulatan negara Islam.
Specific Detail Info