Temukan koleksi favoritmu

tersedia 226.243 koleksi, tersebar di seluruh perpustakaan di lingkungan kemdikbud

Usada Gede

Author(s) : sri mintosih - GBPH Poeger -
Edition : 1991/1992
ISBN/ISSN :
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Babad Arya Tabanan Dan Ratu Tabanan

Author(s) : Imade Purna, Renggo Astuti, A.A. Gde Alit Geria, Fajria N. Manan -
Edition : 1994/1995
ISBN/ISSN :
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

RSI - Sasana - Catur - Yuga

Author(s) : Made Purna - Suwidja, Ida Bagus Mayun -
Edition : 1991/1992
ISBN/ISSN :
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Geguritan Bagus Turunan

Author(s) : Ida Bagus Gede Widana -
Edition : 1980
ISBN/ISSN :
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Geguritan Darmakaya

Author(s) : I Ketut Tasna -
Edition : 1978
ISBN/ISSN :
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Babad Demak 2

Author(s) : Gina, Dirgo Sabariyanto. -
Edition : 1981
ISBN/ISSN :
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Raden Jaka Pekik

Author(s) : Sudibjo Z. Hadisutjipto -
Edition : 1980
ISBN/ISSN :
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Geguritan Rajapala

Author(s) : I Gusti Ayu Surasmi -
Edition : 1980
ISBN/ISSN :
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Jaka Sumarandana

Author(s) : R. Soeparmo, Sudibjo Z. Hadisutjipto -
Edition : 1981
ISBN/ISSN :
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Cariyosipun Kartimaya Mawi Sekar Macapat

Author(s) : Mas Hadisusastra, Kamajaya -
Edition : 1980
ISBN/ISSN :
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Panji Wulung

Author(s) : K.G.P.A.A. Mangkunagara IV, Sudibyjo Z.H. , Siswoyo. -
Edition : 1981
ISBN/ISSN :
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Babad Demak I

Author(s) : Slamet Riyadi, Suwaji -
Edition : 1981
ISBN/ISSN :
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Kajian Nilai Budaya Naskah Kuna Kakawin Aji Palayon

Author(s) : Renggo Astuti, Elizabeth T. Gurning, I made purna, I wayan rupa -
Edition : edisi 1 Tahun 1998
ISBN/ISSN :
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Panji Raras II

Author(s) : K.S. Paku Buwana IV - A. Hendrato -
Edition :
ISBN/ISSN :
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Perubahan Keyakinan dan ajaran ki Ageng Pengging: Kajian Naskah erat Kebokananga

Author(s) : Sumarno, Titi Mumfanganti -
Edition : 2018
ISBN/ISSN : 978-979-8971-89-1
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Kajian Peranan Wanita Dalam Naskah Kuna Serat Dongeng Randha Darmasari

Author(s) : Suyami, Endah Susilantini -
Edition : 2018
ISBN/ISSN : 978-979-8971-82-2
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Babad Demak I

Author(s) : Slamet Riyadi, Suwaji. -
Edition :
ISBN/ISSN :
Call Number : 091
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Geguritan Segawati

Author(s) : Nengah Mahendara,Najir Thoir -
Edition :
ISBN/ISSN :
Call Number : 091.MED
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Kanvas Dan Pena

Author(s) : Joko Nadsono -
Edition :
ISBN/ISSN :
Call Number : 927.08 MAD
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat

Geguritan Cikaca

Author(s) : I Wayan Tapa -
Edition :
ISBN/ISSN :
Call Number : 091 TAP
Collection Location : Perpustakaan BPNB Jawa Barat